𝘋𝘦 𝘞𝘦𝘦𝘬 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘋𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘗𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘣𝘰𝘦𝘬: 𝘦𝘭𝘬𝘦 𝘥𝘢𝘨 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘉𝘦𝘳𝘦𝘴𝘭𝘪𝘮𝘉𝘰𝘦𝘬 𝘰𝘮 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘫𝘦 𝘬𝘪𝘯𝘥(𝘦𝘳𝘦𝘯) 𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘬𝘪𝘫𝘬𝘦𝘯.

De leukste week van het jaar is begonnen! De week van het Digitale Prentenboek! Van 22 t/m 29 september staat er elke dag een ander BereslimBoek voor je klaar om samen met je kind(eren) op avontuur te gaan.

De week van het digitale prentenboek
Deze week is een initiatief van Bereslim. Al ruim 20 jaar maken zij animaties van prentenboeken die de fantasie prikkelen en de taal- en de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen stimuleren.

Waarom Bereslim?
Acht wetenschappelijke onderzoeken tonen de effectiviteit aan van Bereslim. Zo leren kinderen die digitale prentenboeken bekijken, volgens prof. dr. Adriana Bus per dag vijf à zes nieuwe woorden. Zonder digitale prentenboeken is dat 2 à 3 woorden per dag. Een kwartier BereslimmeBoeken per dag levert dus per per jaar 1.000 nieuwe woorden op!

Een mooie reden om deze week de prachtige en effectieve BereslimmeBoeken te ontdekken!

Ga naar www.weekvanhetdigitaleprentenboek.nl en ontdek elke dag een ander BereslimBoek!

In oktober verschijnen maar liefst twee prentenboeken over het leukste en grappigste duo van het populaire SchoolTV-programma Koekeloere, Moffel en Piertje! Twee grappige en spannende verhalen met prachtige tekeningen om voor te lezen aan peuters en kleuters.

In 'Moffel en Piertje en de Klimaatkluts' hebben Moffel en Piertje het ontzettend warm. Hoe kunnen ze het bos wat koeler maken?

Bekijk een fragment uit Moffel en Piertje en de Klimaatkluts

In 'Moffel en Piertje en het Muziekspektakel' wil Moffel iedereen verrassen met een muzikaal optreden. Hij oefent heel hard op zijn nieuwe viool. Maar of dit nu wel zo'n succes is?

Reserveer jouw exemplaar voor de introductieprijs van €15. Vul onderstaand formulier in

Reservering Prentenboeken Moffel en Piertje

Hilde Kalthoff gaat vanaf januari 2024 genieten van een welverdiend pensioen. We kunnen haar niet genoeg bedanken voor haar tomeloze en enthousiaste inzet voor de Stapprogramma's en VVE Thuis. Zonder haar toewijding zouden de programma's niet zijn waar ze nu staan.
Intussen hebben we een opvolger voor Hilde gevonden. Zij stelt zich graag aan je voor.

Martina van der Snee


Sinds 1 september 2023 werk ik als landelijk coördinator gezinsgerichte programma’s bij Spelend Leren Thuis. Tot het einde van dit jaar werk ik samen met Hilde. Voor mij bijzonder waardevol, gezien haar uitgebreide ervaring met de programma's.

Na mijn studie Pedagogiek en de lerarenopleiding Pedagogiek heb ik in het onderwijs gewerkt. Ik begon bij Fontys Hogeschool en maakte daarna de overstap naar de ROC Friese Poort. Daar verzorgde ik vooral volwasseneducatie.
Ik kwam voor het eerst in aanraking met de Stapprogramma’s en VVE Thuis toen ik in 2008 als teamleider peuterspeelzalen in Leeuwarden aan de slag ging. In de jaren daaropvolgend heb ik in verschillende functies binnen peuterspeelzalen en de kinderdagopvang gehad.
Vanaf 2017 was ik werkzaam als teamleider Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelingsstimulering en coördinator Kansrijke start.

In 2008 heb de overstap gemaakt naar het werkveld en ben ik als teamleider peuterspeelzalen in Leeuwarden voor het eerst in aanraking gekomen met de. In de jaren erna heb ik in verschillende rollen binnen peuterspelen en kinderdagopvang gewerkt. Altijd was er daarbij betrokkenheid bij de gezinsgerichte programma’s. Vanaf 2017 was ik teamleider Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelingsstimulering en coördinator Kansrijke start.

Ik woon samen met mijn man en onze vier kinderen in Leeuwarden. Van daaruit reis ik nu regelmatig naar het kantoor van Spelend Leren Thuis/Bereslim in Groningen. Bovendien zal ik natuurlijk het land doorkruisen om coördinatoren, contactmedewerkers en andere betrokkenen bij de programma's te ontmoeten. Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen en samen te werken aan de gezinsgerichte programma's!

Contact met Martina?

Stuur een mail naar m.van.der.snee@bereslim.nl of naar info@spelendlerenthuis.

Scholen in het primair en het voortgezet onderwijs met de hoogste onderwijsachterstandsscores én scholen die al deelnemen aan het programma 'School en Omgeving' kunnen van 28 tot en met 29 september 2023 (weer) subsidie aanvragen voor buitenschoolse activiteiten voor leerlingen.

Het gaat om een 'programma verrijkte schooldag' voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld.

Meer informatie vind je op de website van DUS-I

Effectief en leuk leren lezen met Bereslimme AVI-boeken! Laat beginnende lezers letters, klanken en woorden ontdekken in verschillende AVI-boeken van AVI-Start tot en met AVI E4. Je bestelt de boeken eenvoudig via Buro Extern of via jouw eigen (online) boekwinkel.

Naast 8 aansprekende AVI-boeken heeft Bereslim ook 4 AVI-titels over Moffel en Piertje! Samen met hun vriendje Arie beleven ze vier compleet nieuwe avonturen. Deze avonturen verschijnen als samenleesboek op AVI-niveau, variërend van AVI-Start tot en met AVI E3. De beginnende lezer leest samen met een gevorderde lezer de aansprekende verhalen (tutorlezen).

Digitale variant

Van alle AVI-titels biedt Bereslim een digitale variant aan die bij zowel ‘zoemende’ als ‘hakken-plakken’-leesmethodes past. De voorgelezen letters en woorden lichten op; de Moffel en Piertje titels hebben zelfs de originele stemmen! Eenvoudig in gebruik voor op school en thuis (voor ouders gratis). Door de digitale films met de papieren boeken te combineren wordt het leesonderwijs nóg effectiever.

Minister Robbert Dijkgraaf heeft in zijn kamerbrief het programma 'Ontwikkeling jonge kind' aangekondigd als een nieuwe toevoeging aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, specifiek gericht op 20 stedelijke focusgebieden.

De handreiking 'Samenwerken met alle ouders' van het GOAB voor Nederlandse gemeenten legt nu ook de nadruk op het belang van voor- en vroegschoolse educatie en ouderparticipatie. De gezinsgerichte programma’s Instapje, Opstapje en VVE Thuis worden hierin genoemd als effectieve interventies.

Daarnaast wordt er in de handreiking aandacht besteed aan digitale prentenboeken. Digitale prentenboeken bieden kinderen en ouders de mogelijkheid om samen plezier te beleven, terwijl ze tegelijkertijd de woordenschat en taalbegrip van kinderen ondersteunen. Digitale prentenboeken blijken een gunstig alternatief voor (prenten)boeken. Dit geldt vooral voor kinderen met een andere thuistaal en kinderen van laagopgeleide ouders, blijkt uit verschillende onderzoeken.

Ga naar de handreiking Samenwerken met alle ouders

Lees ook: Handreiking Bereik VE verhogen

Taalspeeltas voor toeleiding naar voorschoolse educatie

Daarnaast moet bereik van de voorschoolse educatie worden verhoogd. Voor toeleiding naar voorschoolse educatie heeft Bereslim de Taalspeeltas ontwikkeld door de ontwikkelaars van de gezinsgerichte programma’s Bereslim, auteur Rian Vissser, illustrator Iris Deppe en animator John Croezen. De Taalspeeltas is een laagdrempelig middel om ouders te stimuleren hun kind(eren) aan te melden voor naar de kinderopvang.

We zijn verheugd met de brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Minister Robbert Dijkgraaf kondigt met zijn kamerbrief het programma 'Ontwikkeling jonge kind' aan als nieuw onderdeel binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid voor 20 stedelijke focusgebieden.

Belang voor- en vroegschoolse educatie en ouderparticipatie

In de brief benadrukt de minister het belang van voor- en vroegschoolse educatie, maar ook van ondersteuning van ouders om de ontwikkeling van hun kind thuis te stimuleren. De gezinsgerichte programma's Opstapje en VVE Thuis van Spelend Leren Thuis worden hierbij expliciet genoemd.

Instapje, Opstapje en VVE Thuis zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze programma’s zijn derhalve uitermate geschikt om invulling te geven aan de ambitie van de minister.

De programma's in de Databank Effectieve Jeugdinterventies

"Het doel van het programma is om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten door de voorschoolse en vroegschoolse periode te optimaliseren, zodat ieder kind zich in die eerste belangrijke levensjaren zo goed mogelijk kan ontwikkelen en een goede start heeft van diens schoolloopbaan." - fragment uit de Kamerbrief van minister Robbert Dijkgraaf.

Taalspeeltas voor toeleiding naar voorschoolse educatie

Daarnaast moet bereik van de voorschoolse educatie worden verhoogd. Voor toeleiding naar voorschoolse educatie heeft Bereslim de Taalspeeltas ontwikkeld door de ontwikkelaars van de gezinsgerichte programma’s Bereslim, auteur Rian Vissser, illustrator Iris Deppe en animator John Croezen. De Taalspeeltas is een laagdrempelig middel om ouders te stimuleren hun kind(eren) aan te melden voor naar de kinderopvang.

Dinsdag en woensdag 13 en 14 juni 2023 waren Bereslim en Spelend Leren Thuis aanwezig op het jaarlijkse VNG congres. Dit jaar vond het congres plaats in Groningen, de thuishaven van Bereslim. 

Tijdens het VNG  Congres (Vereniging van Nederlandse Gemeenten Congres) hebben we veel burgemeesters, wethouders en raadslieden gesproken over de gezinsgerichte programma’s van Spelend Leren Thuis. Daarnaast was er veel interesse in de Taalspeeltas om in te zetten als middel in de toeleiding naar voorschoolse educatie.  Voor ons was het een fantastisch congres en we verheugen ons op een mooie samenwerking met gemeenten om elk kind een goede start te bieden.

Basisscholen kunnen in maart 2023 opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Bij de vorige regeling is subsidie toegekend op basis van loting, nu wordt geselecteerd op basis van een risico op achterstanden. Een mooie kans om ook de gezinsgerichte programma's te gaan uitvoeren op school of aan meer gezinnen aan te bieden.

Op de website van Tel mee met taal vind je meer informatie.

Interventiekaart verbetering basisvaardigheden

Op de website van het NPO vind je de Interventiekaart verbetering basisvaardigheden. Deze bevat ‘evidence-informed’ methoden waaruit de school kan kiezen om basisvaardigheden te verbeteren. Zowel de gezinsgerichte programma's als digitale prentenboeken zijn opgenomen in de interventiekaart.

Ouderbetrokkenheid en gezinsgerichte programma's

Kinderen leren spelenderwijs. Ouders spelen een onmisbare rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. De (voor)school kan hierbij een stimulerende rol vervullen.

moeder kind lezen

De gezinsgerichte programma's van Spelend Leren Thuis (Stapprogramma's / VVE Thuis) passen binnen de subsidie ‘Verbetering basisvaardigheden’ gericht op scholen. Het thema ‘ouderbetrokkenheid’ is in de "Interventiekaart verbetering basisvaardigheden" opgenomen bij het onderdeel Taal. In de Interventiekaart wordt verwezen naar het 'Overzicht van kennis uit onderzoek’ van het NRO. Bij het onderdeel ‘Ouderbetrokkenheid thuis’ worden de Stapprogramma’s Opstapje, Opstap en VVE Thuis genoemd.

Je vindt de gezinsgerichte programma's in de Databank Effectieve Jeugdinterventie van het NJI.

* VVE Thuis
* Opstapje

Digitale prentenboeken als kansrijke aanpak

Digitale prentenboeken zijn opgenomen als kansrijke aanpak in de interventiekaart op het gebied van Taalstimulering en Onderwijskansen.

Meer informatie over Taalstimulering en Onderwijskansen vind je op de website van Onderwijskennis. Daar vind je bij het onderdeel ‘Antwoorden op vragen uit de praktijk’ informatie over het positieve effect van geanimeerde prentenboeken en het programma 'Letters in Beweging' op de beginnende geletterdheid en taalontwikkeling van risicoleerlingen in groep 1 en 2.

In Rotterdam is een nieuw lectoraat gestart: Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving. Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met de Rotterdamse schoolbesturen PCBO Rotterdam-Zuid en BOOR. Dr. Martine van de Pluijm, ook betrokken als onderzoeker bij het project MAATWERK, is benoemd tot lector Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Ze richt zich op kennisontwikkeling voor de beroepspraktijk en het hoger onderwijs om toekomstige professionals beter toe te rusten voor het creëren van een taalrijke omgeving voor (jonge) kinderen op school en thuis

Meer informatie vind je op de website van Hogeschool Rotterdam.

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons