Basisscholen kunnen in maart 2023 opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Bij de vorige regeling is subsidie toegekend op basis van loting, nu wordt geselecteerd op basis van een risico op achterstanden. Meer informatie over de regeling volgt op een later moment, maar scholen kunnen alvast voorbereidingen treffen. Een mooie kans om ook de gezinsgerichte programma's te gaan uitvoeren op school of aan meer gezinnen aan te bieden.

Op de website van Tel mee met taal vind je meer informatie.

Menukaart verbetering basisvaardigheden

Op de website van het NPO vind je de Menukaart verbetering basisvaardigheden. Deze bevat ‘evidence-informed’ methoden waaruit de school kan kiezen om basisvaardigheden te verbeteren. Zowel de gezinsgerichte programma's als digitale prentenboeken zijn opgenomen in de menukaart.

Ouderbetrokkenheid en gezinsgerichte programma's

Kinderen leren spelenderwijs. Ouders spelen een onmisbare rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. De (voor)school kan hierbij een stimulerende rol vervullen.

moeder kind lezen

De gezinsgerichte programma's van Spelend Leren Thuis (Stapprogramma's / VVE Thuis) passen binnen de subsidie ‘Verbetering basisvaardigheden’ gericht op scholen. Het thema ‘ouderbetrokkenheid’ is in de Menukaart verbetering basisvaardigheden opgenomen bij het onderdeel Taal. In de Menukaart wordt verwezen naar het 'Overzicht van kennis uit onderzoek’ van het NRO. Bij het onderdeel ‘Ouderbetrokkenheid thuis’ worden de Stapprogramma’s Opstapje, Opstap en VVE Thuis genoemd.

Je vindt de gezinsgerichte programma's in de Databank Effectieve Jeugdinterventie van het NJI.

* VVE Thuis
* Opstapje

Digitale prentenboeken als kansrijke aanpak

Digitale prentenboeken zijn opgenomen als kansrijke aanpak in de menukaart op het gebied van Taalstimulering en Onderwijskansen.

Meer informatie over Taalstimulering en Onderwijskansen vind je op de website van Onderwijskennis. Daar vind je bij het onderdeel ‘Antwoorden op vragen uit de praktijk’ informatie over het positieve effect van geanimeerde prentenboeken en het programma 'Letters in Beweging' op de beginnende geletterdheid en taalontwikkeling van risicoleerlingen in groep 1 en 2.

In Rotterdam is een nieuw lectoraat gestart: Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving. Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met de Rotterdamse schoolbesturen PCBO Rotterdam-Zuid en BOOR. Dr. Martine van de Pluijm, ook betrokken als onderzoeker bij het project MAATWERK, is benoemd tot lector Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Ze richt zich op kennisontwikkeling voor de beroepspraktijk en het hoger onderwijs om toekomstige professionals beter toe te rusten voor het creëren van een taalrijke omgeving voor (jonge) kinderen op school en thuis

Meer informatie vind je op de website van Hogeschool Rotterdam.

Bereslim werkt mee aan het project MAATWERK: Meerwaarde bij de AAnpak voor Taalstimulering en Werken aan Effect tijdens Routines met Ouder-Kindprogramma’s. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van passende interventies voor lager opgeleide gezinnen. MAATWERK wordt gefinancierd door RAAK-PRO programma van het Regieorgaan SIA.

Het onderzoek is opgedeeld in twee deelprojecten.

Bij beide projecten zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Heeft de inzet van digitale prentenboeken positieve effecten op de betrokkenheid van laagopgeleide ouders en hun kinderen tijdens gezamenlijke activiteiten, de kwaliteit van de ouder-kindinteractie en de talige en geletterde vaardigheden van kinderen?
  2. Heeft ondersteuning in de moedertaal positieve effecten op de betrokkenheid van laagopgeleide, anderstalige ouders en hun kinderen op de hierboven genoemde onderdelen?
  3. Heeft de inzet van digitale praatplaten met interactieprompts positieve effecten op de betrokkenheid van deze ouders en hun kinderen?

Bereslim speelt vooral een rol in het project van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de derde onderzoeksvraag. Hierbij wordt 'Jeffy’s avonturen' ingezet. In het onderzoek wordt gekeken welke elementen van Jeffy in welke mate bijdragen aan (eventueel) effect op de woordenschat en de kwaliteit van de ouder-kindinteractie.

Je kunt een boek voorlezen, maar wist je dat je een boek ook kunt vertellen? Gebruik hiervoor vertelplaten die je in een vertelkast, een Kamishibai, schuift. Ook zonder een vertelkast kun je de vertelplaten goed gebruiken in de groep.

De vertelplaten zijn lekker groot zodat veel kinderen tegelijk naar je het verhaal kunnen luisteren en de platen goed kunnen zien. En door het verhaal te vertellen aan de hand van de mooie, grote illustraties, worden kinderen het verhaal ingezogen. Dat prikkelt hun fantasie en zo zitten ze er al gauw helemaal in. Ze luisteren naar het verhaal, ze kunnen dingen benoemen en dat stimuleert de woordenschat.

Kortom, het gebruik van vertelplaten dompelt de kinderen onder in het verhaal, prikkelt hun fantasie én stimuleert hun taalontwikkeling. Een betoverende manier van voorlezen!

Bij alle prentenboeken van Spelend Leren Thuis zijn vertelplaten beschikbaar.

Van 25 januari tot en met 4 februari is het weer zover, de leukste lees-elfdaagse van het jaar: De Nationale Voorleesdagen.

Voorlezen, maar ook het bekijken van een digitaal prentenboek is goed voor de taalontwikkeling. Wanneer je dit elke dag 15 minuten doet, leert je kind 1000 nieuwe woorden per jaar!

Hoe kun je het beste voorlezen?

Hoe gebruik je het digitale prentenboek
om 'voor te lezen' ?

Welk boek ga jij samen lezen?

Het Limburgse project 'Kind en Taal vzw' voor ondersteuning en taaltraining voor kwetsbare gezinnen stond in september 2022 nog op losse schroeven. De Vlaamse regering heeft gelukkig geld vrijgemaakt waardoor het project in 2023 over heel Vlaanderen uitgerold wordt!

Bij 'Kind en Taal' staan Instapje en VVE Thuis (in België Instapje+ genoemd) centraal. Veel ouders en hun kinderen hebben al geprofiteerd van onze gezinsgerichte programma’s.
Namens Bereslim / Spelend Leren Thuis veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in ieder geval nog tot en met schooljaar 2024-2025 financiële middelen voor hun rol in de voorschoolse educatie, het primair en het voortgezet onderwijs. Hiermee kunnen gemeenten samen met andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn. Meer informatie.

Ook de periode waarop scholen extra middelen krijgen is verlengd.  Het budget dient te worden ingezet voor bewezen effectieve interventies uit een speciaal ontwikkelde menukaart. Ook ‘ouderbetrokkenheid’, waaronder gezinsgerichte stimulering, hoort daarbij. Bekijk de toolkit .

Ten slotte, het schoolabonnement van Bereslim kan ook gefinancierd worden vanuit het NPO-budget.

𝗘𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗷𝘇𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗮𝗻𝗽𝗮𝗸!

Toen de gemeente Den Haag ons benaderde om een “Taalspeeltas” voor Haagse peuters te ontwikkelen, hadden we meteen een idee!
We benaderden Rian Visser (winnaar Zilveren Griffel voor “Alle wensen van de wereld”) voor het schrijven van een boek en Iris Deppe (Prentenboek van het jaar voor “We hebben er een geitje een bij”) voor de illustraties. Door de fantastische samenwerking tussen hen en Hilde Kalthoff is “Dag Beertje, spelen we nog een keertje” in no time geboren. Animator John Croezen heeft er vervolgens voor gezorgd dat Beertje en zijn vriendjes tot leven komen in de geanimeerde versie. En tenslotte is Beertje ook nog als knuffel toegevoegd aan de tas.

Wat is een Taalspeeltas?

Kinderen van 2,5 jaar krijgen zo’n tasje als ze een indicatie voor extra voorschoolse educatie krijgen op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met deze indicatie kunnen kinderen extra uren leren spelen op de opvang en zijn daarmee beter voorbereid op het basisonderwijs met zo min mogelijk taal- en ontwikkelachterstand. In de Taalspeeltas zit het prentenboek "Dag Beertje, spelen we nog een keertje?", Beertje als knuffel, een flyer met code naar de geanimeerde versie van het prentenboek en informatie over hoe je (digitaal) kunt voorlezen.

Vrijdag 14 oktober zijn de eerste Haagse Taalspeeltassen door wethouder Hilbert Bredemeijer uitgereikt. Als klap op de vuurpijl las de wethouder voor uit “Dag Beertje, spelen we nog een keertje?”:
“Met voorlezen sla je twee vliegen in één klap. Kinderen vinden het leuk én het is goed voor hun fantasie en taalontwikkeling, omdat ze nieuwe woorden leren. Het is daarbij nog gezellig om te doen ook!”

Ook zo'n unieke Taalspeeltas?

In samenwerking met Bereslim kunnen we ook voor jouw gemeente een Taalspeeltas op maat ontwikkelen. Geïnteresseerd? Neem contact op met Hilde Kalthoff of Esther Bright via info@spelendlerenthuis.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Bereslim heeft nieuwe boeken toegevoegd aan de collectie. En dat betekent dat deze ook in Spelend Leren Thuis Online beschikbaar zijn.

Boer Boris

Onderstaande titels van het stoere boertje Boris zijn toegevoegd aan de online omgeving. De boeken zijn geschikt voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar. Sommige titels zijn wellicht wat moeilijk voor kinderen van 3 jaar met een andere moedertaal dan het Nederlands. Aan de andere kant zijn de geanimeerde boeken ook nog geschikt voor kinderen van 6 jaar. Er zijn geen vragen beschikbaar bij de geanimeerde boeken.

Dag Beertje, spelen we nog een keertje?

Het allernieuwste boek van Bereslim is in opdracht van de gemeente Den Haag gemaakt. Het boek is geschreven door Rian Visser (winnaar Zilveren Griffel) en de illustraties zijn van Iris Deppe, bekend van het prentenboek van het jaar ‘We hebben er een geitje bij’.

Taalspeeltas

Het prentenboek zit samen met een knuffelbeertje, een folder met een link naar de geanimeerde versie van het boek en informatie over voorlezen in een "Taalspeeltas".

Dag Beertje, spelen we nog een keertje?

Haagse kinderen van 2,5 jaar krijgen zo’n tasje als ze een indicatie voor extra voorschoolse educatie krijgen op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met deze indicatie kunnen kinderen extra uren leren spelen op de opvang en zijn daarmee beter voorbereid op het basisonderwijs met zo min mogelijk taal- en ontwikkelachterstand. 

Dag Beertje, spelen we nog een keertje? kun je bestellen bij Buro Extern. Het nieuwe boek wordt ingeschreven in de herziene werkbladen van Opstapje (2-3 jaar) en komt op de bestellijst van Opstapje.Bij het prentenboek hoort een geanimeerde versie. Deze vind je begin januari in Spelend Leren Thuis Online.

Als ouders en kinderen (vanaf drie jaar) samen Jeffy’s avonturen doen zorgt dit voor een hogere kwaliteit van interactie en een hogere woordenschat bij de kinderen (Teepe 2018). Vanwege deze positieve resultaten werd Jeffy’s avonturen verder ontwikkeld en maakt inmiddels structureel onderdeel uit van de Stapprogramma’s en VVE Thuis. Omdat Jeffy erg belangrijk is om de kwaliteit van de ouder-kindinteractie te versterken, adviseren we iedereen om deze app aan te bieden aan de ouders.

Verschil met BereslimmeBoeken

De rol van ouders is bij Jeffy's avonturen wezenlijk anders dan bij de BereslimmeBoeken. Ouder en kind maken de verhalen van Jeffy samen. Om de beurt gaan ze samen met Jeffy op zoek naar de objecten die hij kwijt is of wil verzamelen. Samen komen ze altijd tot een oplossing. Bij het vertellen van Jeffy’s avonturen worden ouders ondersteund door hulpvragen, emoties, gekke situaties en focuswoorden. Gedurende het verhaal kunnen ouder en kind terugkijken wat ze bij wie verzameld hebben. In elk thema staan 8 karakters centraal en moeten er 8 objecten worden verzameld. Ouders worden meer vaardig in de interactie met hun kind en de woordenschat van de kinderen wordt vergroot.

De BereslimmeBoeken vergroten de woordenschat en het verhaalbegrip van de kinderen, maar ze zijn niet gericht op de vaardigheden van de ouders. Bij de BereslimmeBoeken kunnen kinderen, nadat de ouders een keer samen met hun kind hebben gekeken, zelfstandig naar het geanimeerde boek kijken. De rol van ouders is om hun kind te stimuleren om het BereslimmeBoek vaker te bekijken. En om te praten met het kind over wat het kind gezien heeft.

Ouders hebben, net als andere activiteiten, ook bij Jeffy instructie nodig. Essentieel is dat ouders snappen waarom er geen voice-over is. Dat zij zelf met het kind het verhaal vertellen en daarbij hun sterkste taal gebruiken.

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons