Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in ieder geval nog tot en met schooljaar 2024-2025 financiële middelen voor hun rol in de voorschoolse educatie, het primair en het voortgezet onderwijs. Hiermee kunnen gemeenten samen met andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn. Meer informatie.

Ook de periode waarop scholen extra middelen krijgen is verlengd.  Het budget dient te worden ingezet voor bewezen effectieve interventies uit een speciaal ontwikkelde menukaart. Ook ‘ouderbetrokkenheid’, waaronder gezinsgerichte stimulering, hoort daarbij. Bekijk de toolkit .

Ten slotte, het schoolabonnement van Bereslim kan ook gefinancierd worden vanuit het NPO-budget.

𝗘𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗷𝘇𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗮𝗻𝗽𝗮𝗸!

Toen de gemeente Den Haag ons benaderde om een “Taalspeeltas” voor Haagse peuters te ontwikkelen, hadden we meteen een idee!
We benaderden Rian Visser (winnaar Zilveren Griffel voor “Alle wensen van de wereld”) voor het schrijven van een boek en Iris Deppe (Prentenboek van het jaar voor “We hebben er een geitje een bij”) voor de illustraties. Door de fantastische samenwerking tussen hen en Hilde Kalthoff is “Dag Beertje, spelen we nog een keertje” in no time geboren. Animator John Croezen heeft er vervolgens voor gezorgd dat Beertje en zijn vriendjes tot leven komen in de geanimeerde versie. En tenslotte is Beertje ook nog als knuffel toegevoegd aan de tas.

Wat is een Taalspeeltas?

Kinderen van 2,5 jaar krijgen zo’n tasje als ze een indicatie voor extra voorschoolse educatie krijgen op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met deze indicatie kunnen kinderen extra uren leren spelen op de opvang en zijn daarmee beter voorbereid op het basisonderwijs met zo min mogelijk taal- en ontwikkelachterstand. In de Taalspeeltas zit het prentenboek "Dag Beertje, spelen we nog een keertje?", Beertje als knuffel, een flyer met code naar de geanimeerde versie van het prentenboek en informatie over hoe je (digitaal) kunt voorlezen.

Vrijdag 14 oktober zijn de eerste Haagse Taalspeeltassen door wethouder Hilbert Bredemeijer uitgereikt. Als klap op de vuurpijl las de wethouder voor uit “Dag Beertje, spelen we nog een keertje?”:
“Met voorlezen sla je twee vliegen in één klap. Kinderen vinden het leuk én het is goed voor hun fantasie en taalontwikkeling, omdat ze nieuwe woorden leren. Het is daarbij nog gezellig om te doen ook!”

Ook zo'n unieke Taalspeeltas?

In samenwerking met Bereslim kunnen we ook voor jouw gemeente een Taalspeeltas op maat ontwikkelen. Geïnteresseerd? Neem contact op met Hilde Kalthoff of Esther Bright via info@spelendlerenthuis.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Bereslim heeft nieuwe boeken toegevoegd aan de collectie. En dat betekent dat deze ook in Spelend Leren Thuis Online beschikbaar zijn.

Boer Boris

Onderstaande titels van het stoere boertje Boris zijn toegevoegd aan de online omgeving. De boeken zijn geschikt voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar. Sommige titels zijn wellicht wat moeilijk voor kinderen van 3 jaar met een andere moedertaal dan het Nederlands. Aan de andere kant zijn de geanimeerde boeken ook nog geschikt voor kinderen van 6 jaar. Er zijn geen vragen beschikbaar bij de geanimeerde boeken.

Dag Beertje, spelen we nog een keertje?

Het allernieuwste boek van Bereslim is in opdracht van de gemeente Den Haag gemaakt. Het boek is geschreven door Rian Visser (winnaar Zilveren Griffel) en de illustraties zijn van Iris Deppe, bekend van het prentenboek van het jaar ‘We hebben er een geitje bij’.

Taalspeeltas

Het prentenboek zit samen met een knuffelbeertje, een folder met een link naar de geanimeerde versie van het boek en informatie over voorlezen in een "Taalspeeltas".

Dag Beertje, spelen we nog een keertje?

Haagse kinderen van 2,5 jaar krijgen zo’n tasje als ze een indicatie voor extra voorschoolse educatie krijgen op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met deze indicatie kunnen kinderen extra uren leren spelen op de opvang en zijn daarmee beter voorbereid op het basisonderwijs met zo min mogelijk taal- en ontwikkelachterstand. 

Dag Beertje, spelen we nog een keertje? kun je bestellen bij Buro Extern. Het nieuwe boek wordt ingeschreven in de herziene werkbladen van Opstapje (2-3 jaar) en komt op de bestellijst van Opstapje.Bij het prentenboek hoort een geanimeerde versie. Deze vind je begin januari in Spelend Leren Thuis Online.

Als ouders en kinderen (vanaf drie jaar) samen Jeffy’s avonturen doen zorgt dit voor een hogere kwaliteit van interactie en een hogere woordenschat bij de kinderen (Teepe 2018). Vanwege deze positieve resultaten werd Jeffy’s avonturen verder ontwikkeld en maakt inmiddels structureel onderdeel uit van de Stapprogramma’s en VVE Thuis. Omdat Jeffy erg belangrijk is om de kwaliteit van de ouder-kindinteractie te versterken, adviseren we iedereen om deze app aan te bieden aan de ouders.

Verschil met BereslimmeBoeken

De rol van ouders is bij Jeffy's avonturen wezenlijk anders dan bij de BereslimmeBoeken. Ouder en kind maken de verhalen van Jeffy samen. Om de beurt gaan ze samen met Jeffy op zoek naar de objecten die hij kwijt is of wil verzamelen. Samen komen ze altijd tot een oplossing. Bij het vertellen van Jeffy’s avonturen worden ouders ondersteund door hulpvragen, emoties, gekke situaties en focuswoorden. Gedurende het verhaal kunnen ouder en kind terugkijken wat ze bij wie verzameld hebben. In elk thema staan 8 karakters centraal en moeten er 8 objecten worden verzameld. Ouders worden meer vaardig in de interactie met hun kind en de woordenschat van de kinderen wordt vergroot.

De BereslimmeBoeken vergroten de woordenschat en het verhaalbegrip van de kinderen, maar ze zijn niet gericht op de vaardigheden van de ouders. Bij de BereslimmeBoeken kunnen kinderen, nadat de ouders een keer samen met hun kind hebben gekeken, zelfstandig naar het geanimeerde boek kijken. De rol van ouders is om hun kind te stimuleren om het BereslimmeBoek vaker te bekijken. En om te praten met het kind over wat het kind gezien heeft.

Ouders hebben, net als andere activiteiten, ook bij Jeffy instructie nodig. Essentieel is dat ouders snappen waarom er geen voice-over is. Dat zij zelf met het kind het verhaal vertellen en daarbij hun sterkste taal gebruiken.

De avonturen van het grappige, speelse en eigenwijze aapje Ebbie zijn ook bij Bereslim te volgen. De prentenboeken van Marjet Huiberts en Milja Praagman maken onderdeel uit van een peuterboekserie die leuk én leerzaam is! Inmiddels zijn er twee titels als Bereslimboek te bekijken via Spelend Leren Thuis online:

Je vindt de boeken van Ebbie bij 1 en 2 jaar en bij Opstapje (jaar 1) en VVE Thuis (peuterversie: thema’s Water en Zelf doen).

In elk boek in de serie staan 50 woorden uit de basiswoordenlijst BAK (van het Kennisinstituut voor Taalontwikkeling). Zo helpt Ebbie de woordenschat van dreumesen uit te breiden.  Vooral voor peuters die nog niet of erg weinig met het Nederlands in aanraking zijn geweest zijn de boeken van Ebbie zeer geschikt.

Later dit jaar wordt "Ebbie zonder speen" toegevoegd aan het abonnement voor de Kinderopvang, in de Stapprogramma’s en in het VVE thuis programma:

Naar aanleiding van feedback uit de praktijk is het aanmaken en beheren van ouderaccounts losgekoppeld van het klaarzetten van materialen. Voorheen werd automatisch een ouderaccount aangemaakt bij het voor het eerst klaarzetten van materiaal voor de betreffende ouder. Dit was niet transparant voor de begeleider. Ook was het niet mogelijk om de activatiemail opnieuw te sturen.

In het nieuwe “Ouderaccount” scherm is de account status (Geen account, Niet geactiveerd, Geactiveerd) inzichtelijk. De begeleider kiest zelf wanneer de ouder een account ontvangt door de activatiemail te sturen. Wanneer de ouder de gebruikersnaam of het wachtwoord vergeten is, kan opnieuw een activatiemail of wachtwoord reset gestuurd worden. Ook kan de begeleider vanuit het scherm een seintje sturen, om de ouder te verleiden in te loggen en materiaal te bekijken.

Meer weten? We hebben een aantal handige uitlegvideo's gemaakt: https://spelendlerenthuis.nl/uitleg/ Hier vind je ook de aangepaste handleiding voor begeleiders. 

Het vernieuwde dashboard "ouderaccounts".

Het boek "De fantastische vliegwedstrijd" van Tjibbe Veldkamp is nu als Bereslimboek te vinden in de collectie van Bereslim. Het boek kreeg lovende recensies. Daarnaast is de animatie geselecteerd voor diverse filmfestivals in allerlei landen, zoals Zuid-Korea, Frankrijk en België. 

"De fantastische vliegwedstrijd" is geschikt voor kinderen van vijf tot zeven jaar. Voor kinderen van vijf jaar die wat minder goed zijn in de Nederlandse taal, is het boek wellicht wat moeilijk. Maar onderzoek en de praktijk wijzen uit dat de taalontwikkeling van kinderen door het gebruik van BereslimmeBoeken toeneemt. Ze begrijpen het verhaal beter en leren sneller meer nieuwe woorden. Daarom is het juist een goed idee dit boek wel te gebruiken.

Het BereslimmeBoek is bovendien door het publiek uitgeroepen tot Beste Groninger film. De jury had lovende woorden over de film:

"Een innemende film gemaakt met een waanzinnig oog van detail, fenomenale tekeningen en mooi ritme. De soundscape met passende en fantastische geluidseffecten is zorgvuldig gekozen en trekt je in de wereld van de vliegwedstrijd."

Goed nieuws! VVE Thuis is opnieuw erkend en blijft dus opgenomen in de Databank Effectieve jeugdinterventies. In de Databank Effectieve jeugdinterventies staan beschrijvingen van programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld.

VVE Thuis heeft als oordeel 'goed onderbouwd'. Dat wil zeggen dat ‘het probleem, risico of thema, de doelgroep, de doelen, de aanpak en de randvoorwaarden van de interventie helder beschreven zijn. De theoretische onderbouwing maakt de werkzaamheid van de interventie aannemelijk, aan de hand van theorieën en empirische kennis.’

Elke vijf jaar wordt een interventie opnieuw beoordeelt door de erkenningscommissie. Er wordt gekeken naar de interventie in de praktijk en of de interventie nog steeds wetenschappelijk onderbouwd is.
Zowel de geactualiseerde theoretische onderbouwing, het procesonderzoek naar VVE Thuis en de vernieuwing kregen een positief oordeel van de commissie.

De geactualiseerde beschrijving van VVE Thuis is in april 2022 in de databank te vinden.

Een grote verrassing voor Khadija Ben Azzouz, coördinator van Opstap in Apeldoorn. Ze ontving uit handen van Staatssecretaris Paul Blokhuis op woensdag 15 september een Koninklijke onderscheiding voor haar inzet voor het Opstapprogramma.

Khadija Ben Azzouz is al 30 jaar is de drijvende kracht achter Opstap in Apeldoorn. Opstap is een programma dat kleuters spelenderwijs voorbereidt op groep 3 van de basisschool. De ouders leren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Door deze vroege aanpak worden onderwijskansen vergroot.

De afgelopen 30 jaar heeft zij talloze gezinnen op weg geholpen om deel uit te maken van de samenleving. Ze heeft zich met ziel en zaligheid ingezet en deze onderscheiding meer dan verdiend.

Sinds april dit jaar zijn de Stapprogramma's van het Nederlands Jeugdinstituut overgenomen door Bereslim. Voor meer informatie over de Stapprogramma's neemt u contact op met Hilde Kalthoff via e-mail info@spelendlerenthuis.nl.

Spelend Leren Thuis Online biedt verschillend materiaal voor ouders en kinderen die effect hebben aangetoond: BereslimmeBoeken, Samenslim, Letters in Beweging en Jeffy’s avonturen.

BereslimmeBoeken toegevoegd

De volgende BereslimmeBoeken zijn toegevoegd aan Spelend Leren Thuis Online:

* Bij deze titels zitten geen vragen.
Tip voor Lasse en Lina: als het kind een paar keer gekeken heeft kan de ouder weer een keer meekijken en dan stoppen bij de vragen die in het boek worden gesteld. Daar kan samen over worden gepraat.

Ontwikkelingen SLTO

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons