Ook al laat de zomer nog even op zich wachten, wij zijn al druk bezig met een nieuw zomeraanbod VVE Thuis voor peuters en kleuters. Zes weken lang spannende avonturen met Moffel en Piertje, voor opvoeder en kind. Samen spelend leren. Binnenkort onthullen we meer details over dit zomeraanbod. Houd de website, nieuwsbrief of LinkedIn in de gaten!

Voorkom die vervelende zomerdip en maak van de vakantie een leerzame ervaring met VVE Thuis!

We zijn druk bezig om de werkbladen van VVE Thuis voor kleuters om te zetten naar themaboekjes. Net zoals voor de peuters is gebeurd. De eerste twee themaboekjes 'Lente groep 1' en 'Lente groep 2', zijn vanaf 1 maart verkrijgbaar. Zo kun je vanaf 21 maart heerlijk de Lente in!

De andere thema’s volgen hierna. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrieven, website en social media van Spelend Leren Thuis of via de site van Buro Extern.

VVE Thuis Kleuters opzet

De opzet van VVE Thuis Kleuters kent enkele wijzigingen ten opzichte van de peutervariant. Na eerder onderzoek door Teepe (2018, De la Rie (2018) en Krijnen (2021) is besloten de kleutervariant aan te passen, zodat de implementatie binnen scholen/IKC versterkt kan worden en de kleuters gestimuleerd worden tot een hoger taal- en denkniveau. De bekende vuistregels zijn daarom aangepast en onderverdeeld in de categorieën Samen denken en Samen praten. Beide categorieën zijn onderverdeeld in subregels die worden ingezet bij de uitvoer van activiteiten.

Bij het bestellen van de nieuwe themaboekjes wordt een aanvullende handleiding geleverd. Daarin vind je een toelichting op de wijzigingen en de veranderingen die dit met zich meebrengt.

De nieuwe opzet van VVE Thuis Kleuters is gebruiksvriendelijker gemaakt. De handzame boekjes in kleur zijn voor ouder en kind aantrekkelijker. De minder talige beschrijving van de activiteiten wordt ondersteund door het gebruik van meer afbeeldingen. Hierdoor wordt de uitleg beter begrepen. Met de wijzigingen verwachten we de effecten van VVE Thuis Kleuters te vergroten.

Hieronder vind je de materialen die je bij Buro Extern kunt bestellen om met de nieuwe themaboekjes te werken.

Benodigdheden Themaboekje Lente groep 1

 • Posters vuistregels Samen Praten / Samen Denken
 • Leesboek 'Kip, waar ben je?'
 • Kleurpotloden
 • Schaartje
 • Lijm + kwastje

Benodigdheden Themaboekje Lente groep 2

 • Posters vuistregels Samen Praten / Samen denken
 • Leesboek 'Yuri verdwaalt'
 • Schaar
 • Lijm + kwastje
 • Kleurpotloden
 • Vouwblaadjes
 • Verfdoos

Evaluatie

Jullie ervaringen zijn belangrijk. Daarom evalueren we komende periode het gebruik van de nieuwe themaboekjes. Wil je zelf iets delen naar aanleiding van het werken met de boekjes, laat het ons weten via info@spelendlerenthuis.nl

De nieuwe weekboekjes bij Opstapje 2-3 jaar zijn gereed. Alle werkbladen zijn omgezet naar weekboekjes, zoals deze ook voor de 3-4 jarigen al in gebruik zijn. De opzet blijft gelijk: vijf blokken van zes weken, 30 weken in totaal per jaar. Per blok staat één vuistregel centraal. Er zijn twee activiteiten per week uitgeschreven. Informatie over opvoeden en opgroeien en de ontwikkeling van het kind zijn opgenomen. En elk boekje sluit af met de activiteiten in de online leeromgeving. Uiteraard ontbreken de tips en wist-je-datjes niet.

De benodigde leesboeken en spelmaterialen zijn te bestellen via Buro Extern. De huidige werkbladen zijn tot 1 juli 2024 verkrijgbaar. Daarna zijn deze niet meer leverbaar.

We hopen dat de weekboekjes net zo positief worden ontvangen als de weekboekjes voor de 3-4 jarigen. Wil je jouw ervaringen delen, mail ons info@spelendlerenthuis.nl

Op veler verzoek hebben we bij VVE Thuis en Opstapje bewaarboxen gemaakt.

In de box van VVE Thuis kunnen de themaboekjes door opvoeders verzameld en bewaard worden. In de bewaarbox van Opstapje passen 30 weekboekjes. Op de buitenzijde van beide bewaarboxen kan de naam van het deelnemende kind genoteerd worden. Handig wanneer meerdere kinderen uit een gezin deelnemen.

Je bestelt de bewaarboxen bij Buro Extern.  

Opstapje

In de vorige nieuwsbrief konden we jullie vertellen dat Opstapje 3-4 jaar is vernieuwd. Inmiddels is ook de vernieuwing van Opstapje 2-3 jaar bijna voltooid. We verwachten dat de vernieuwde versie van het programma eind februari te bestellen is via Buro Extern.

Ook bij de jongste peuters is er dan sprake van:

Na de afronding van Opstapje 2-3 jaar wordt Instapje doorontwikkeld tot Opstapje 1-2 jaar. Ook voor dit programma worden de werkbladen vervangen door werkboekjes.

Je bestelt de het materiaal bij Buro Extern.

VVE Thuis kleuters

Er is een start gemaakt met het vernieuwen van VVE Thuis kleuters. Hierbij wordt de lijn gevolgd die bij de vernieuwing van VVE Thuis peuters ook is gevolgd. Bij de nieuwe kleutervariant worden de vuistregels opgesplitst in ‘Samen praten’ en ‘Samen denken’. Daarmee kan gerichter gewerkt worden aan de ouder-kind interactie in de kleuterfase. Ook de andere verbeterpunten vanuit het onderzoek naar VVE Thuis worden in de vernieuwde versie opgepakt.

Themaboekjes

Inmiddels is er een conceptversie van het themaboekje Lente. Naar verwachting kan dit boekje komende lente gebruikt worden. In de periode daarna komen, met de seizoenen en jaarplanning mee, de andere thema’s ook beschikbaar als themaboekje.

24 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen wordt er in het hele land extra aandacht besteed aan het belang van voorlezen. Het Prentenboek van het jaar 'Help! Een verrassing' van Miriam Bos staat centraal. Een hartverwarmend verhaal over vriendschap, verwachtingen en verrassingen, waarin het vosje August tot zijn grote schrik verrast wordt door zijn vriendin Suus.

En Bereslim maakten een mooie animatie van het prentenboek. Het digitale prentenboek is voor alle gebruikers van de Stapprogramma’s en VVE Thuis beschikbaar via de online leeromgeving Spelend Leren Thuis online.

Bekijk hieronder de trailer van het Prentenboek van het jaar 2024.

De programma's van Spelend Leren Thuis worden ook in het buitenland gebruikt.

België

We ontvingen goed nieuws uit In België. De Belgische programma’s Instapje 1, 2 en 3 zijn door de Belgische databank erkend als effectief. De Belgische programma’s zijn vertalingen van het Nederlandse Instapje en aangepast aan het Belgische schoolsysteem en de Vlaamse taal.

We zijn superblij met de erkenning die we hiermee krijgen vanuit de Databank Kwaliteitsvolle Praktijken.

Duitsland

In november bracht Sandra Schütz van IMPULS Duitsland een bezoek aan Groningen. Een waardevolle dag. Het programma E:du van IMPULS werd ontwikkeld vanuit de Stapprogramma’s in Nederland. Hilde heeft lange tijd meegewerkt aan een passend en kwalitatief aanbod voor de Duitse gezinnen.

Afgelopen najaar verschenen de eerste Friese digitale prentenboeken in de online leeromgeving van Spelend Leren Thuis. En daar kwamen heel veel enthousiaste reacties op van zowel professionals als de ‘heiten en memmen’ uit Friesland.

Nieuwsgierig? De boeken zijn te vinden onder de titels ‘Timen op ‘e tegels’ en ‘Hasto Oaljefant sjoen?’. Het zijn de Friese vertalingen van de boeken ‘Tim op de tegels van Tjibbe Veldkamp en ‘Heb jij misschien olifant gezien’ van David Barrow.

14 December 2023 nam Hilde Kalthoff na bijna 40 jaar afscheid van de Stapprogramma's en VVE Thuis. Ze heeft nog een mooi woord van dank geschreven.

"Het is zover. Na een geweldig afscheid ben ik met pensioen. Al die lieve woorden, de cadeautjes, bloemen, een muzikale ode. Het was overweldigend. Nu dus loslaten. De Stapprogramma’s en VVE Thuis hebben een goede plek gevonden bij Bereslim.

Kracht van alle ouders

Ik begon in Arnhem als onderwijsvoorrangswerkster. Ik haalde Spel aan Huis naar Arnhem en vervolgens Opstap en Opstapje van de Averroès stichting. Opstap ontstond uit het Israëlische Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY). De grondlegster van het programma, professor Avima Lombard, verzorgde de opleiding tot Opstap-coördinator. Zij maakte een onuitwisbare indruk op mij. Avima geloofde in de de kracht van alle ouders. Ook in ouders die niet gewend waren om te spelen en voor te lezen. Bied deze ouders concrete middelen en steun om hun kind te stimuleren. Zorg dat ouders succeservaringen hebben, zelfvertrouwen krijgen: Success begins at home.

Averroes

Na enkele jaren ging ik landelijk voor de Stapprogramma’s werken, bij de Averroes stichting. Deze stichting was genoemd naar de Spaans-Arabische filosoof Averroès. Hij had liberale opvattingen over de interpretatie van de koran en verdedigde de positie van de vrouw; man en vrouw zijn gelijk. Averroes verbond in zijn filosofie rede en het hart, en sloeg een brug tussen de oosterse en westerse wereld. Verbindingen. In deze politiek donkere tijden meer dan ooit noodzakelijk.

VVE Thuis

De Averroes stichting introduceerde naast gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering ook de voor- en vroegschoolse educatie in Nederland. Na een aantal succesvolle jaren ontstonden er echter problemen en de Stapprogramma’s werden overgenomen door het NIZW, later NJi genoemd. VVE Thuis werd ontwikkeld en er ontstond een goede samenwerking met Bereslim. De overname van de Stapprogramma’s en VVE Thuis per april 2021 was dan ook een logische stap. Ik kwam in een warm bad terecht, met betrokken en fijne collega’s. We gingen flink aan de slag. De Stapprogramma’s en VVE Thuis staan nu weer stevig.

En al die jaren was er Buro Extern. Vanaf het prille begin heeft Buro Extern op een gedegen en kundige manier alle logistieke taken voor de Stapprogramma’s en VVE Thuis verzorgd. Zoals de opmaak van de werkbladen voor de ouders met de prachtige illustraties van Ingrid Friesen.

Tot slot wil ik alle directe of indirect betrokkenen bij de gezinsgerichte programma’s bedanken: coördinatoren en contactmedewerksters van de Stapprogramma’s, begeleiders en trainers van VVE Thuis, onderzoekers, financiers enzovoort. Ik hoop en verwacht dat ons mooie en belangrijke werk voor het vergroten van onderwijskansen vol kracht wordt voortgezet. Dat er nog heel veel kinderen en hun ouders zullen profiteren van de programma’s van Spelend Leren Thuis en van de digitale activiteiten van Bereslim."

Hilde Kalthoff

Terence van Zoelen - ICT

Sinds 1 september is Terence van Zoelen onze nieuwe ICT manager. Maarten nam na 16 jaar afscheid van Bereslim om als zelfstandige verder te gaan. Op het coördinatorenoverleg in Utrecht heeft Terence met veel coördinatoren al kennisgemaakt.

Heb je vragen over het gebruik van de online leeromgeving of je account dan kun je Terence bereiken via t.van.zoelen@bereslim.nl

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons