Opstap (4-6 jaar)

Opstap (4-6 jaar) 

Opstap vergroot de onderwijskansen van kinderen van vier tot zes jaar door:

- De cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van het kind te stimuleren;
- Een actieve leerhouding bij het kind te bevorderen;
- De interactie tussen ouder en kind te bevorderen.

Ouders doen gedurende twee jaar lang vijf dagen per week twee activiteiten met hun kind. Per schooljaar zijn er werkbladen met activiteiten voor 30 weken. Ouders doen spelletjes met hun kind en lezen voor. Verder maken ouders en kinderen via de digitale omgeving Spelend Leren Thuis Online gebruik van geanimeerde prentenboeken (BereslimmeBoeken), educatieve games (Samenslim en Letters in Beweging) en digitale praatplaten (Jeffy’s avonturen) Op deze manier worden kinderen spelenderwijs voorbereid op het lezen, schrijven en rekenen in groep 3.

Het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindinteractie is uitgewerkt in een aantal vuistregels voor ouders:
- Kijk en luister naar je kind
- Volg je kind
- Praat met je kind
- Moedig je kind aan
- Bied je kind structuur

koeken moeder kind
moeder kind laptop spelen

Resultaten

Opstap heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Ook wordt de kwaliteit van de ouder-kindinteractie versterkt. Ouders hebben een meer stimulerende en ondersteunende houding in de interactie met hun kind.

Kinderen houden de positieve effecten gedurende de hele basisschoolperiode vast. Kinderen die Opstap hebben gevolgd doubleren minder vaak op de basisschool dan andere kinderen met een vergelijkbare achtergrond.

Begeleiding ouders

Een speciaal getrainde begeleider ondersteunt de ouder bij Opstap. Deze 'contactmedewerker' gaat op huisbezoek en laat zien hoe de ouder met het kind de activiteiten kan uitvoeren. Daarnaast komen de deelnemende ouders regelmatig bij elkaar. Tijdens deze groepsbijeenkomsten worden thema's op het gebied van ontwikkeling en opvoeding besproken. De ouders leren om hun kind te stimuleren en te ondersteunen bij het leren thuis en op school.

moeder_kind_lezen

Starten met Opstap?

Geïnteresseerd in het inzetten van de Stapprogramma’s?

Wij voorzien u van alle benodigde informatie om Opstap goed in te voeren.

Contact opnemen

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons