Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom worden Opstapje en Opstap uitgevoerd in de sterkste taal?
De Stapprogramma's bevorderen de taalontwikkeling van kinderen. Dit heeft het meest effect als ouders interactie met hun kind hebben in de taal die de ouder het beste beheerst, de sterkste taal. Kinderen leren een tweede taal beter vanuit een goede moedertaalontwikkeling.


Verder gebruiken de Stapprogramma’s digitale prentenboeken (BereslimmeBoeken) die zich rechtstreeks op de kinderen richten om hun woordenschat in het Nederlands te vergroten.

Is er een doorgaande lijn bij de Stapprogramma’s?
De Stapprogramma’s sluiten wat betreft ontwikkelingsgebieden en leerinhoud op elkaar aan. Verder wordt zowel in Opstapje als Opstap gewerkt met de vijf vuistregels.

Wat leren ouders van Opstapje en Opstap?
Opstapje en Opstap hebben niet alleen een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Ook de interactievaardigheden van ouders en hun kennis over opgroeien en opvoeden worden positief beïnvloed. Ouders leren andere ouders kennen en steunen elkaar. Sommige ouders gaan activiteiten doen om zichzelf te ontwikkelen, zoals het volgen van Nederlandse taalles. Uit onderzoek blijkt verder dat het zelfvertrouwen van moeders groter wordt en dat vaders meer aandacht gaan besteden aan hun kind. Het contact tussen ouders en kinderen wordt versterkt.

Welke training krijgen de contactmedewerkers bij Opstapje en Opstap?
De coördinator is verantwoordelijk voor het trainen en begeleiden van de contactmedewerkers. De coördinator start met een inwerkperiode, inclusief een introductietraining, en introduceert de contactmedewerkers bij de gezinnen.


Onderdelen van de introductietraining zijn onder meer uitleg en overdracht van de activiteiten en vuistregels, communicatie en leren werken met Spelend Leren Thuis Online. Vervolgens zijn er geregeld werkbesprekingen waarin overdracht van de nieuwe activiteiten en andere inhouden worden behandeld, de voortgang in gezinnen (knelpunten bespreken) wordt besproken en de groepsbijeenkomsten worden voorbereid.

Zijn de Stapprogramma’s geschikt voor laaggeletterde ouders?
Ja, de Stapprogramma's zijn, met goede ondersteuning van een contactmedewerker, geschikt voor laaggeletterde ouders. Zo hebben de materialen bijvoorbeeld instructietekeningen. Voordoen en samendoen zijn de meest geschikte werkvormen. Verder kunnen de ouders de voorleesboekjes vertellen aan hun kinderen. Dit kan ook door andere huisgenoten gedaan worden.

Zijn de Stapprogramma’s geschikt voor multiprobleemgezinnen?
Nee, de Stapprogramma’s zijn niet bedoeld voor multiprobleemgezinnen. De mate en ernst van problemen staan een goed verloop van het programma in de weg. Eerst is een oplossing voor de problemen nodig. Soms worden de problemen pas duidelijk als een gezin al enige tijd aan het programma deelneemt. De coördinator dient dan, met toestemming van de ouders, hulpverlening in te schakelen. Of een gezin dan kan doorgaan met Opstap(je) hangt af van de ernst van de problemen, de motivatie van de ouders en de mogelijkheden van de contactmedewerker.
Wat is het verschil tussen de Stapprogramma’s en VVE Thuis?
Waaruit bestaat Bereslim?
BereslimmeBoeken

Deze serie telt bijna 100 digitale (geanimeerde) prentenboeken voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Kinderen hebben de mogelijkheid om de boeken te bekijken met of zonder vragen over woordbegrip en verhaalbegrip. 15 minuten per dag een digitaal prentenboek bekijken zorgt voor 1000 nieuwe geleerde woorden per jaar. BereslimmeBoeken.

Bekijk hier de compilatie van BereslimmeBoeken

Samenslim

Leuke en leerzame computerspelletjes voor kinderen van ongeveer 3 tot 5 jaar die spelenderwijs effectief leergedrag (zelfsturing) bevorderen.

Letters in Beweging

Deze educatieve game helpt kleuters het fonemisch bewustzijn te ontwikkelen (een letter is gekoppeld aan een klank). Het programma bestaat uit 40 spelletjes, verdeeld over 7 spelgroepen.

Meer weten over Bereslim

Wat zijn de effecten van Bereslim?

Diverse (promotie)onderzoeken hebben laten zien dat de BereslimmeBoeken en Samenslim de de taalontwikkeling (woordenschat en verhaalbegrip) van kinderen stimuleren. Samenslim heeft een positief effectief op de zelfsturing en taal- en rekenvaardigheden van kinderen en Letters in Beweging op hun fonemische vaardigheden en letterkennis. Kinderen die Letters in Beweging hadden gedaan, hadden in groep 4 hogere leesprestaties.

Waarom Jeffy’s avonturen?

Jeffy’s avonturen zijn digitale praatplaten voor ouders met kinderen tussen 3 en 6 jaar. Kind en ouder vertellen samen het verhaal rond de figuur Jeffy. Bij ieder spel is er een ‘probleem’ waar kind en ouder samen een oplossing voor zoeken. Ook zijn er voorbeelden van vragen die de ouder kan stellen.

Jeffy’s avonturen is door de Radboud Universiteit ontwikkeld om de kwaliteit van de ouder-kindinteractie te versterken en de woordenschat van de kinderen te vergroten. Onderzoek toont aan dat het beoogde effect daadwerkelijk optreedt. Als ouders Jeffy’s avonturen uitvoeren met hun kind wordt de ouder-kindinteractie versterkt en de woordenschat en het verhaalbegrip van het kind vergroot.

Spelend Leren Thuis Online

Wat is Spelend Leren Thuis Online?

Voor de Stapprogramma’s en VVE Thuis is een digitale omgeving beschikbaar: Spelend Leren Thuis Online.

Voor ouders zijn daar de BereslimmeBoeken, de educatieve games Samenslim en Letters in Beweging, digitale praatplaten (Jeffy’s avonturen) en liedjes/versjes/filmpjes te vinden.

Voor begeleiders staan op Spelend Leren Thuis Online ondersteunende materialen, zoals beeldmateriaal over de vuistregels en de ontwikkeling van kinderen en instructiematerialen (handleidingen).

De begeleiders maken eenmalig accounts voor de ouders aan. Daarna zetten ze regelmatig digitale activiteiten klaar voor de ouders. Via een link in hun mail komen de ouders bij de digitale activiteiten en kunnen deze uitvoeren met hun kind.

Hoe log ik in?
Log in met je gebruikersnaam en je wachtwoord.
De gebruikersnaam bestaat altijd uit 'slt' en dan een nummer bijv 'slt11111'.
Bij ouders is dat altijd eerst de code van hun begeleider, daarna _ en dan nummer van de ouder. Bijvoorbeeld: slt11111_222222.
Log in via de blauwe inlogknop boven in beeld.
Inloggen met mijn emailadres lukt niet
De begeleiders die staan genoemd op het aanvraagformulier ontvangen inloggegevens. 
2 weken na aanmelding nog geen gegevens ontvangen? Neem contact op via info@spelendlerenthuis.nl.
Wachtwoord vergeten?
Ben je je wachtwoord vergeten? Onderaan het login scherm klik je op Wachtwoord vergeten. Vul je gebruikersnaam in bijv slt11111. Je krijgt op het email adres dat staat geregistreerd een mail met een activatielink. Hiermee kun je een nieuw wachtwoord kiezen.

Krijg je de activatiemail niet? Het kan tot 5 minuten duren voor je de mail ontvangt. Vergeet ook niet in je spam map van de mail te kijken.
Krijg je nog steeds geen mail, neem dan contact op via info@spelendlerenthuis.nl.

Is een ouder het wachtwoord vergeten? In het dashboard zie je bij de ouders de gebruikersnamen staan. Klik onderaan het inlogscherm op Wachtwoord vergeten en vul de gebruikersnaam van de ouder in. De ouder ontvangt op in de eigen mail een activatiemail waarmee een nieuw wachtwoord gekozen kan worden.

Problemen bij inloggen?
Inloggen doe je met je gebruikersnaam bijv slt11111 en wachtwoord.
Gebruik een moderne browser zoals Google Chrome, Firefox of Safari. Internet Explorer 11 wordt niet ondersteund.
Wachtwoord vergeten? Kijk onder het item wachtwoord vergeten.

Kom je er niet uit? Neem contact op via info@spelendlerenthuis.nl.
Waarom krijgen ouders geen mail nadat ik de kindgegevens heb ingevoerd?
Na het invoeren van de kinderen dien je de ouders via het scherm ‘Ouderaccounts’ een activatiemail te versturen.

Kom je er niet uit? Bekijk een uitlegvideo (klik onderaan deze pagina op uitleg) of neem contact op via info@spelendlerenthuis.nl.
Waarom kan ik bij het invoeren van de kindgegevens niet opslaan?
Bij aanmaken ‘kinderen’ dient alles te worden ingevuld. Bij ‘speeleigenschappen’ moet een speelnaam worden gekozen. Het systeem bevat een beperkte lijst met namen waarvan audio fragmenten beschikbaar zijn. Staat de naam van het kind er niet bij, kies dan ‘Naam niet beschikbaar’ en klank ‘m’. Het kind speelt dan de spellen van Letters in Beweging met de naam Mama en de klank m.

Kom je er niet uit? Bekijk een uitlegvideo (klik onderaan deze pagina op uitleg) of neem contact op via info@spelendlerenthuis.nl.
Er dient ingelogd te worden met de gebruikersnaam. Dit is het nummer met ‘slt’ ervoor. Bij ouders is dat eerst de code van hun begeleider, daarna _ en dan nummer van de ouder. Bijvoorbeeld: slt101743_337998. Inloggen via https://next.bereslim.nl/slt-ouder/login.
De gebruikersnamen kun je opzoeken in het dashboard in de kindlijst of in het ‘Ouderaccounts’ scherm.

Kom je er niet uit? Neem contact op via info@spelendlerenthuis.nl.
Waarom kan ik bepaald materiaal niet vinden?
Bij Zoeken materialen: indien wordt gezocht op titel altijd de exacte titel gebruiken. Let ook op dat de juiste categorie en de juiste leeftijd staat geselecteerd. Je vindt een materiaal ook niet als je zoekt bij de verkeerde leeftijd of thema waar het materiaal niet bij is ondergebracht.

Kom je er niet uit? Neem contact op via info@spelendlerenthuis.nl.

Opstapje

Welke organisaties kunnen Opstapje uitvoeren?
Opstapje wordt meestal uitgevoerd door een welzijnsorganisatie. Ook andere organisaties die jonge kinderen en hun ouders bereiken, zoals een integraal kindercentrum of een consultatiebureau/Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen als uitvoerende instelling fungeren.

Hoe worden ouders geworven voor Opstapje?
Bij de werving wordt nauw samengewerkt met een consultatiebureau/Centrum voor Jeugd en Gezin. De jeugdverpleegkundige en medewerksters van Opstapje gaan na welke ouders voor het programma in aanmerking komen. De jeugdverpleegkundige informeert vervolgens de ouders en vraagt of de Opstapje-medewerkers op huisbezoek mogen komen om hen te informeren over Opstapje.

Sleutelfiguren die de doelgroep goed kennen, kunnen ingeschakeld worden om gezinnen te bereiken. Ook ouders die al mee hebben gedaan zijn belangrijk bij het werven van nieuwe gezinnen.
Waarom worden bij Opstapje huisbezoeken afgelegd?
Door naar gezinnen toe te gaan is de drempel om mee te doen laag en is het mogelijk om een koppeling te maken naar de situatie van de ouder. De overdracht door de contactmedewerker kan optimaal worden aangepast aan de kennis en vaardigheden van de ouder. Bovendien ontstaat er tussen ouder en contactmedewerkster sneller een vertrouwensband. Problemen met het kind of in het gezin zal de ouder eerder bespreken tijdens een huisbezoek dan in een groepsbijeenkomst.

Het is ook mogelijk om huisbezoeken deels te vervangen door instructie in kleine groepjes (kringbezoeken) van vier tot zes ouders met de kinderen erbij.

Opstap

Welke organisaties kunnen Opstap uitvoeren?
Opstap wordt meestal uitgevoerd door een welzijnsorganisatie of bibliotheek; ook een koppeling aan een basisschool is mogelijk.

De uitvoerende instelling fungeert als werkgever. Deze instelling draagt zorgt voor de werving van gezinnen, de werkbegeleiding van de medewerkers, de benodigde faciliteiten en maakt afspraken over samenwerking en doorverwijzing met relevante andere organisaties.

Hoe worden ouders geworven voor Opstap?
Bij de werving wordt nauw samengewerkt met scholen. De leerkrachten van groep 1 en de medewerksters van Opstap gaan na welke ouders in aanmerking komen. De leerkracht informeert de ouders en vraagt of een Opstap-medewerker op huisbezoek mag komen om hen te informeren over Opstap.

Sleutelfiguren die de doelgroep goed kennen, kunnen ingeschakeld worden om gezinnen te bereiken. Ook ouders die al mee hebben gedaan zijn belangrijk bij het werven van nieuwe gezinnen.
Welke materialen heeft Opstap?
In de loop van het tweejarig programma werken de ouders en kinderen met tien werkblokken van zes weken met twee activiteiten per week, 13 voorleesboeken en een set speelgoed. De voorleesboeken zijn in meerdere talen beschikbaar. Van elk voorleesboek is er ook een set vertelplaten (Nederlands) voor in de ouderbijeenkomsten of in de peuteropvang.

De gezinnen gaan tevens aan de slag met de BereslimmeBoeken, de educatieve game Samenslim - Bereslim]en digitale praatplaten (Jeffy’s avonturen). De digitale activiteiten worden beschikbaar gesteld via een digitale omgeving: Spelend Leren Thuis Online.

Voor de coördinator en contactmedewerksters zijn diverse handleidingen en materialen voor huisbezoeken en groepsbijeenkomsten beschikbaar. Tevens is er beeldmateriaal om de vuistregels en de ontwikkeling van kinderen te bespreken.
Wat zijn de effecten van Opstap?
Onderzoek door de Universiteit Utrecht (van Tuijl 2001 en van Tuijl en Siebes 2006) laat zien dat kinderen die Opstap hebben gevolgd beter presteren met rekenen en de basisschool sneller doorlopen (minder doubleren) dan kinderen die het programma niet hebben gevolgd. Verder heeft Opstap een positief effect op de kwaliteit van de ouder-kindinteractie. Moeders die meededen aan Opstap namen een meer stimulerende en ondersteunende houding aan in de interactie met hun kind dan de moeders uit de controlegroep. Dit zorgde voor een betere ontwikkeling bij hun kinderen: Opstap werkt (van Tuijl, 2001).


Onderzoek in Amsterdam (Veen e.a. 2003) toont dat kinderen die aan Opstap hebben deelgenomen gemiddeld hogere rekenscores hebben dan de kinderen die er niet aan hebben deelgenomen. In groep 6 bleek er een positief verschil bij de taalontwikkeling van kinderen die Opstap hadden gedaan. De Opstap-kinderen houden hun voorsprong gedurende de gehele basisschool vast.

Op welke manieren kan Opstap samenwerken met de basisschool?
Opstap en school kunnen onder meer samenwerken bij:


- De werving van gezinnen, bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten op school te organiseren.
- Groepsbijeenkomsten op school. De leerkracht geeft informatie aan de ouders over wat op school gebeurt.
- Inhoudelijk: versjes, boekjes en liedjes worden thuis in de eigen taal en in de klas in het Nederlands gelezen en gezongen.
- Zowel in de klas als thuis wordt Bereslim gebruikt. Informatie over schoolpakket Bereslim is hier te vinden Bereslim op school - Bereslim
- Voortgangsgesprekken over de kinderen die Opstap doen (met toestemming van de ouders).
- Specifieke activiteiten, zoals een spelletjesmiddag, voorleesmiddag, een tentoonstelling of een workshop.
- Diploma-uitreiking aan het einde van Opstap.
Wat leren de kinderen van Opstap?

Het (online) materiaal en de activiteiten voor ontwikkelingsstimulering van het kind zijn gericht op een aantal gebieden (oriëntaties):

Oriëntatie op objecten
De kinderen ontdekken spelenderwijs allerlei kenmerken van objecten, zoals hun kleur en vorm, met de bijbehorende begrippen. Door knippen, plakken en spelen wordt de motoriek gestimuleerd. Door sorteren van voorwerpen bereiden de kinderen zich voor op het rekenen.

Oriëntatie op rekenen
Door onder meer spelletjes, versjes en zoekplaten leren de kinderen tellen tot en met 12, begrippen die met hoeveelheden te maken hebben en de betekenis van getallen.

Oriëntatie op taal en lezen
Prentenboeken, geanimeerde boeken, zoekplaten, educatieve games, liedjes, versjes en rijmen bevorderen de woordenschat, het luisteren en spreken, de kennis van structuur en opbouw in verhalen en het denken over taal. Ook maakt het kind op allerlei speelse manieren kennis met letters en klanken.

Oriëntatie op ruimte
De kinderen gaan de ruimte verkennen en leren de begrippen die te maken hebben met plaats, afstand en richting. Verder leren ze figuren nabouwen en structureren en 'ruimtelijke problemen' oplossen.

Oriëntatie op tijd
Op een speelse manier wordt aandacht besteed aan vroeger, nu en toekomst, de dagindeling, dagen van de week, seizoenen en tijdsplanning.

VVE Thuis

Hoe zien de ouderbijeenkomsten van VVE Thuis eruit?
Bij ieder themaboekje wordt minimaal één ouderbijeenkomst (1,5 uur) gehouden. Een ouderbijeenkomst bestaat uit twee delen:
1. Informatie over het thema op het kindercentrum of school
Ouders horen en zien hoe in het kindercentrum of in groep 1 en 2 met de kinderen aan het thema gewerkt wordt.
2. Overdracht van het themaboekje
Het themaboekje met de activiteiten wordt uitgelegd, geoefend en voorgedaan. Al doende komt de ontwikkeling van kinderen aan de orde en leren ouders hun kind meer gericht stimuleren.
In iedere ouderbijeenkomst staat een onderdeel van de vuistregel Praat met je kind centraal.


Voor welke ouders is VVE Thuis bedoeld?
VVE Thuis is ontwikkeld voor laagopgeleide en/of laaggeletterde ouders. Het gaat om ouders die steun kunnen gebruiken bij het stimuleren van hun kinderen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de overdracht van de activiteiten en de vuistregels het beste werkt als deze worden voorgedaan en samengedaan met de ouders. Als er meerdere hoger opgeleide ouders in de groep zijn, staat informeren van ouders en uitwisselen van ervaringen vaak centraal. Dit gaat dan meestal ten koste van (laagopgeleide) ouders die veel steun nodig hebben.

Eventueel kan het eerste deel van de bijeenkomst aan alle ouders worden aangeboden en het tweede deel (de overdracht) alleen worden aangeboden aan ouders die steun nodig hebben om te komen tot een interactieve uitvoering van VVE Thuis met hun kind.

Wie voert de ouderbijeenkomsten uit?
De ouderbijeenkomsten worden uitgevoerd door een pedagogisch medewerker (peuterversie) of leerkracht (groep 1 en groep 2). We adviseren sterk om, zeker op school, samen te werken met een agogisch medewerker die ervaring heeft in het begeleiden van (laagopgeleide) ouders. Vaak heeft een welzijnsorganisatie dergelijke medewerkers in dienst.

Hoe groot zijn de groepen bij VVE Thuis?
VVE Thuis werkt het beste in groepen van 6 tot 12 ouders. De ervaring leert dat 15 ouders het maximum is, waarbij dan wel twee begeleiders worden ingezet.
Ouders kunnen tijdens de ouderbijeenkomst bij de overdracht van de activiteiten eventueel worden verdeeld over meerdere (kleinere) (taal-)groepen. Er zijn dan natuurlijk meer uren nodig.

Welke materialen heeft VVE Thuis?
Centraal staan de themaboekjes met de activiteiten die ouder en kind thuis gaan uitvoeren. Er zijn themaboekjes voor 3-4 jaar, voor groep 1 en voor groep 2. Thema’s zijn bijvoorbeeld: Ik, Eten, Huis, Herfst, Winter, Lente, Zomer, Ziek, Kleding, Jarig, Verkeer en Kunst. Bij elk thema op de peuteropvang of school (groep 1 en 2) is wel een passend themaboekje van VVE Thuis te vinden.


Verder zijn er via de digitale omgeving Spelend Leren Thuis Online voor gezinnen de geanimeerde boeken van Bereslim, de educatieve games Samenslim en Letters in Beweging, en digitale praatplaten (Jeffy’s avonturen).


De ouders hebben werkmaterialen nodig zoals een spelbord (met attributen), schaar, lijm met kwastje, etui, pen, potlood, kleurpotloden, papier, vouwblaadjes en een verfdoos.


Voor de begeleiders zijn er handleidingen en materialen voor de ouderbijeenkomsten.

Is VVE Thuis effectief?
Onderzoek naar VVE Thuis (Teepe, 2018) bij ouders met kinderen van drie jaar toonde na vier ouderbijeenkomsten positieve effecten op de taalontwikkeling. Verder waren de speciaal ontwikkelde digitale praatplaten (Jeffy’s avonturen) effectief in het verhogen van de kwaliteit van de taalinteractie en de woordenschat van de kinderen (Teepe, 2019).


Onderzoek naar de toenmalige kleuterversie (De la Rie 2020 en Krijnen 2021) liet geen verschil zien in de taalontwikkeling tussen de kinderen uit de controlegroep en de kinderen die VVE Thuis hadden gedaan.


De onderzoeken waren aanleiding om VVE Thuis te vernieuwen, onder meer door Bereslim en Jeffy’s avonturen op te nemen. De nadruk ligt nu op de taalontwikkeling en praten met je kind. Dat heeft de inhoud versterkt en zorgt voor een betere implementatie op scholen.

De Stapprogramma’s richten zich op de brede ontwikkeling van kinderen: alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Opstapje en Opstap richten zich tevens op het bevorderen van alle elementen van de kwaliteit van de ouder-kindinteractie. De ouders krijgen bij de Stapprogramma’s een intensieve en meer op de individuele situatie gerichte begeleiding. Alle vijf vuistregels komen systematisch aan de orde.


VVE Thuis legt het accent op de taalontwikkeling. Bij VVE Thuis worden alleen ouderbijeenkomsten gehouden en ligt het accent op de talige interactie tussen ouder en kind. De vuistregel Praat met je kind staat centraal.


Wat is het verschil tussen de Stapprogramma’s en VVE Thuis?Diverse onderzoeken hebben laten zien dat de BereslimmeBoeken en Samenslim effectief zijn voor de taalontwikkeling (woordenschat en verhaalbegrip) van kinderen. Samenslim heeft tevens een positief effectief op de zelfsturing en taal- en rekenvaardigheden van kinderen.


Letters in Beweging vergroot de fonemische vaardigheden en letterkennis. Onderzoek in groep 4 toonde dan ook hogere leesprestaties.


Dankzij deze positieve resultaten is Bereslim een waardevolle toevoeging aan de Stapprogramma’s en VVE Thuis.

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons

chevron-down