Opstapje (1 - 4 jaar)

Opstapje  

Opstapje vergroot de onderwijskansen van kinderen van 1 tot en met 4 jaar door:

- de ontwikkeling van het kind te stimuleren
- de kwaliteit van de ouder-kindinteractie te bevorderen

De kwaliteit van de ouder-kindinteractie is uitgewerkt in de volgende vuistregels voor de ouders:

- kijk en luister naar je kind
- volg je kind
- praat met je kind
- moedig je kind aan
- bied je kind structuur

opstap_vader_zoon_lezen
koeken_moeder_kind

Resultaten

Opstapje heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen én op de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind. Ouders gaan hun kind(eren) meer ondersteunen en stimuleren.

Begeleiding ouders 

Ouders worden begeleid door een speciaal getrainde begeleider. Deze ‘contactmedewerker’ ondersteunt de ouder bij het uitvoeren van de speelse activiteiten met het kind. De contactmedewerker bespreekt de vuistregels en doet de activiteiten voor. Zo ziet de ouder hoe de vuistregels worden toegepast.

Opstapje voor dreumesen en peuters

Opstapje bestaat uit Opstapje 1-2 jaar (voorheen Instapje) en Opstapje voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Opstapje 1-2 jaar (Instapje) 

Een gezin krijgt één keer per week bezoek. De contactmedewerker speelt met het kind en is hierbij het voorbeeld voor de ouder. Het kind doet spelenderwijs nieuwe spel- en leerervaringen op. De ouder leert aan de hand van de vuistregels de ontwikkeling van het kind te ondersteunen en stimuleren. Er wordt gebruik gemaakt van werkbladen met activiteiten voor 26 weken. Daarnaast is er de digitale omgeving Spelend Leren Thuis Online met onder meer liedjes, versjes en filmpjes.

Opstapje 2-4 jaar   

Bij Opstapje 2-4 jaar zijn er huisbezoeken en groepsbijeenkomsten. Tijdens deze groepsbijeenkomsten worden thema's op het gebied van ontwikkeling en opvoeding besproken. Ouders worden geïnformeerd over de vuistregels en wisselen ervaringen uit. Er zijn per schooljaar werkbladen met activiteiten voor 30 weken. Ouders doen spelletjes met hun kind en lezen voor. Verder maken ouders en kinderen via de digitale omgeving Spelend Leren Thuis Online gebruik van geanimeerde prentenboeken (BereslimmeBoeken), educatieve games (Samenslim) en digitale praatplaten (Jeffy’s avonturen). Zo worden peuters spelenderwijs voorbereid op groep 1.

Starten met Opstapje?

Geïnteresseerd in het inzetten van de Stapprogramma’s?

Wij voorzien u van alle benodigde informatie om Opstapje goed in te voeren.

Contact opnemen

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons