Budget Nationaal Programma Onderwijs

24/10/2022

Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in ieder geval nog tot en met schooljaar 2024-2025 financiële middelen voor hun rol in de voorschoolse educatie, het primair en het voortgezet onderwijs. Hiermee kunnen gemeenten samen met andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn. Meer informatie.

Ook de periode waarop scholen extra middelen krijgen is verlengd.  Het budget dient te worden ingezet voor bewezen effectieve interventies uit een speciaal ontwikkelde menukaart. Ook ‘ouderbetrokkenheid’, waaronder gezinsgerichte stimulering, hoort daarbij. Bekijk de toolkit .

Ten slotte, het schoolabonnement van Bereslim kan ook gefinancierd worden vanuit het NPO-budget.

Terug naar nieuws

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons