Gelijke Kansen alliantie: subsidie buitenschoolse activiteiten

12/09/2023

Scholen in het primair en het voortgezet onderwijs met de hoogste onderwijsachterstandsscores én scholen die al deelnemen aan het programma 'School en Omgeving' kunnen van 28 tot en met 29 september 2023 (weer) subsidie aanvragen voor buitenschoolse activiteiten voor leerlingen.

Het gaat om een 'programma verrijkte schooldag' voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld.

Meer informatie vind je op de website van DUS-I

Terug naar nieuws

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons