Minister Dijkgraaf omarmt Stapprogramma’s en VVE Thuis: op naar een mooie toekomst voor het jonge kind!

10/07/2023

We zijn verheugd met de brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Minister Robbert Dijkgraaf kondigt met zijn kamerbrief het programma 'Ontwikkeling jonge kind' aan als nieuw onderdeel binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid voor 20 stedelijke focusgebieden.

Belang voor- en vroegschoolse educatie en ouderparticipatie

In de brief benadrukt de minister het belang van voor- en vroegschoolse educatie, maar ook van ondersteuning van ouders om de ontwikkeling van hun kind thuis te stimuleren. De gezinsgerichte programma's Opstapje en VVE Thuis van Spelend Leren Thuis worden hierbij expliciet genoemd.

Instapje, Opstapje en VVE Thuis zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze programma’s zijn derhalve uitermate geschikt om invulling te geven aan de ambitie van de minister.

De programma's in de Databank Effectieve Jeugdinterventies

"Het doel van het programma is om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten door de voorschoolse en vroegschoolse periode te optimaliseren, zodat ieder kind zich in die eerste belangrijke levensjaren zo goed mogelijk kan ontwikkelen en een goede start heeft van diens schoolloopbaan." - fragment uit de Kamerbrief van minister Robbert Dijkgraaf.

Taalspeeltas voor toeleiding naar voorschoolse educatie

Daarnaast moet bereik van de voorschoolse educatie worden verhoogd. Voor toeleiding naar voorschoolse educatie heeft Bereslim de Taalspeeltas ontwikkeld door de ontwikkelaars van de gezinsgerichte programma’s Bereslim, auteur Rian Vissser, illustrator Iris Deppe en animator John Croezen. De Taalspeeltas is een laagdrempelig middel om ouders te stimuleren hun kind(eren) aan te melden voor naar de kinderopvang.

Terug naar nieuws

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons