Project MAATWERK

06/03/2023

Bereslim werkt mee aan het project MAATWERK: Meerwaarde bij de AAnpak voor Taalstimulering en Werken aan Effect tijdens Routines met Ouder-Kindprogramma’s. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van passende interventies voor lager opgeleide gezinnen. MAATWERK wordt gefinancierd door RAAK-PRO programma van het Regieorgaan SIA.

Het onderzoek is opgedeeld in twee deelprojecten.

  • Project A (Hogeschool Rotterdam) ontwikkelt instrumenten die pedagogisch medewerkers, leerkrachten en gezinscoaches kunnen gebruiken om gerichte, gedifferentieerde ondersteuning te geven aan laagopgeleide ouders.
  • Project B (Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzoekt of activiteiten bijdragen aan de betrokkenheid van ouders en kinderen bij programma-activiteiten, de kwaliteit van de ouder-kindinteractie tijdens die activiteiten en de talige en geletterde vaardigheden van kinderen.

Bij beide projecten zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Heeft de inzet van digitale prentenboeken positieve effecten op de betrokkenheid van laagopgeleide ouders en hun kinderen tijdens gezamenlijke activiteiten, de kwaliteit van de ouder-kindinteractie en de talige en geletterde vaardigheden van kinderen?
  2. Heeft ondersteuning in de moedertaal positieve effecten op de betrokkenheid van laagopgeleide, anderstalige ouders en hun kinderen op de hierboven genoemde onderdelen?
  3. Heeft de inzet van digitale praatplaten met interactieprompts positieve effecten op de betrokkenheid van deze ouders en hun kinderen?

Bereslim speelt vooral een rol in het project van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de derde onderzoeksvraag. Hierbij wordt 'Jeffy’s avonturen' ingezet. In het onderzoek wordt gekeken welke elementen van Jeffy in welke mate bijdragen aan (eventueel) effect op de woordenschat en de kwaliteit van de ouder-kindinteractie.

Terug naar nieuws

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons