Vernieuwing VVE Thuis

09/12/2021

De vernieuwing van VVE Thuis loopt voorspoedig. De themaboekjes van de peuterversie zijn klaar.
Er is een nieuwe handleiding (versie 2021) gemaakt voor bij de peuterversie. Hierin worden onder meer de opzet, de doelen en de aanpak uitgewerkt. Daarnaast worden er tips gegeven hoe je sub-regels van Praat met je kind kunt overgedragen aan de ouders (hoofdstuk 5). De handleiding vind je bij Instructie op Spelend Leren Thuis Online.
Eind 2021 starten we met de vernieuwing van de kleuterversie.

Vernieuwde themaboeken peuters

Wat is anders in de vernieuwde themaboeken?

De volgende keuzes zijn gemaakt voor VVE Thuis:

 • De doelstelling is ingeperkt tot:
 1. het bevorderen van de taalontwikkeling en ontluikend geletterdheid;
 2. het bevorderen van een stimulerende taalomgeving thuis;
 3. het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van de taalinteractie tussen ouder en kind.
 • De subregels van Praat met je kind staan vooraan in het themaboekje. Bij iedere ouderbijeenkomst stel je een of twee subregels centraal.
 • Doelgroep
  We adviseren om je specifiek te richten op laagopgeleide ouders / gezinnen lage SES (voorschoolse en vroegschoolse educatie). De werkvormen voordoen, samendoen en rollenspel zijn bij deze doelgroep noodzakelijk. Gebruik ook beeldmateriaal zoals filmpjes en de afbeeldingen van Opgroeien en Opvoeden in Beeld (zie Spelend Leren Thuis Online bij de vuistregel Praat met je kind).
 • Wist-je-datjes
  Er zijn nu twee Wist-je-datjes i.p.v. bij iedere activiteit een Wist-je-datje. Je kiest een Wist-je-datje om te bespreken met de ouders.
 • In ieder themaboekje is een sheet uit Opgroeien en Opvoeden in Beeld opgenomen. Aan de hand hiervan geef je ouders informatie over de ontwikkeling van kinderen of over de taalinteractie met het kind.
 • Naast Bereslim is nu ook Jeffy’s avonturen opgenomen in de themaboekjes. Jeffy’s avonturen vraagt in het begin instructie aan de ouders. Wanneer ouders weten dat ze samen met het kind het verhaal vertellen in hun sterkste taal, werkt dat goed. Het is erg effectief voor zowel de woordenschat van de kinderen als de kwaliteit van de taalinteractie tussen ouder en kind.
 • De extra ideeën zijn weggehaald en de teksten zijn ingekort. Er zijn ook meer afbeeldingen opgenomen. Er komen geen versies in andere talen. Belangrijk is om goed gebruik te maken van de afbeeldingen, concrete materialen te gebruiken (aanschouwelijk maken) en werkvormen als voordoen, samendoen en rollenspel in te zetten.

Beoordeling VVE Thuis

VVE Thuis wordt herbeoordeeld voor opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. De commissie heeft VVE Thuis op 26 september 2021 beoordeeld en laten weten dat ze VVE Thuis onder voorbehoud heeft erkend als Goed onderbouwd. Dit betekent dat de commissie een interventie in principe voldoende vindt om te erkennen op enkele onduidelijkheden of ontbrekende stukken informatie na. We geven de commissie de gevraagde informatie en hopen in het eerste kwartaal van 2022 te horen dat VVE Thuis definitief is erkend.

Terug naar nieuws

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons