Vernieuwingen

18/01/2024

Opstapje

In de vorige nieuwsbrief konden we jullie vertellen dat Opstapje 3-4 jaar is vernieuwd. Inmiddels is ook de vernieuwing van Opstapje 2-3 jaar bijna voltooid. We verwachten dat de vernieuwde versie van het programma eind februari te bestellen is via Buro Extern.

Ook bij de jongste peuters is er dan sprake van:

  • meer aandacht voor de vuistregels,
  • meer informatie over de ontwikkeling van het kind en over opvoeden,
  • een integratie van digitale activiteiten.

Na de afronding van Opstapje 2-3 jaar wordt Instapje doorontwikkeld tot Opstapje 1-2 jaar. Ook voor dit programma worden de werkbladen vervangen door werkboekjes.

Je bestelt de het materiaal bij Buro Extern.

VVE Thuis kleuters

Er is een start gemaakt met het vernieuwen van VVE Thuis kleuters. Hierbij wordt de lijn gevolgd die bij de vernieuwing van VVE Thuis peuters ook is gevolgd. Bij de nieuwe kleutervariant worden de vuistregels opgesplitst in ‘Samen praten’ en ‘Samen denken’. Daarmee kan gerichter gewerkt worden aan de ouder-kind interactie in de kleuterfase. Ook de andere verbeterpunten vanuit het onderzoek naar VVE Thuis worden in de vernieuwde versie opgepakt.

Themaboekjes

Inmiddels is er een conceptversie van het themaboekje Lente. Naar verwachting kan dit boekje komende lente gebruikt worden. In de periode daarna komen, met de seizoenen en jaarplanning mee, de andere thema’s ook beschikbaar als themaboekje.

Terug naar nieuws

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons