Belang ouderbetrokkenheid

27/07/2023

Minister Robbert Dijkgraaf heeft in zijn kamerbrief het programma 'Ontwikkeling jonge kind' aangekondigd als een nieuwe toevoeging aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, specifiek gericht op 20 stedelijke focusgebieden.

De handreiking 'Samenwerken met alle ouders' van het GOAB voor Nederlandse gemeenten legt nu ook de nadruk op het belang van voor- en vroegschoolse educatie en ouderparticipatie. De gezinsgerichte programma’s Instapje, Opstapje en VVE Thuis worden hierin genoemd als effectieve interventies.

Daarnaast wordt er in de handreiking aandacht besteed aan digitale prentenboeken. Digitale prentenboeken bieden kinderen en ouders de mogelijkheid om samen plezier te beleven, terwijl ze tegelijkertijd de woordenschat en taalbegrip van kinderen ondersteunen. Digitale prentenboeken blijken een gunstig alternatief voor (prenten)boeken. Dit geldt vooral voor kinderen met een andere thuistaal en kinderen van laagopgeleide ouders, blijkt uit verschillende onderzoeken.

Ga naar de handreiking Samenwerken met alle ouders

Lees ook: Handreiking Bereik VE verhogen

Taalspeeltas voor toeleiding naar voorschoolse educatie

Daarnaast moet bereik van de voorschoolse educatie worden verhoogd. Voor toeleiding naar voorschoolse educatie heeft Bereslim de Taalspeeltas ontwikkeld door de ontwikkelaars van de gezinsgerichte programma’s Bereslim, auteur Rian Vissser, illustrator Iris Deppe en animator John Croezen. De Taalspeeltas is een laagdrempelig middel om ouders te stimuleren hun kind(eren) aan te melden voor naar de kinderopvang.

Terug naar nieuws

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons